Žehnání a předání CAS 20

Milí návštěvníci našeho webu chtěla bych Vás na několika následujících řádcích seznámit s průběhem akce Žehnání a předání nové hasičské cisterny CAS 20. Tento slavnostní den padl na čtvrtek 17. listopadu. Již od 13. hodiny se začali sjíždět hosté a jednotky hasičů z okolních i vzdálenějších obcí, aby společně s námi oslavili pro nás tak významný den. Získat tuto nejmodernější hasičskou techniku nebyla jednoduchá záležitost. Vyžadovalo to mnoho úsilí a trpělivosti při zpracování jednotlivých projektů, aby se naplnil sen a touha úspěšné realizace.

V 14.00 vyrazil průvod v čele s muzikanty z Kelče a našimi mladými hasiči směrem k hasičské zbrojnici, kde se slavnostní žehnání a předání nové cisterny odehrávalo. Po úvodním slově nás Ing. Tomáš Mareček seznámil s technickými parametry nové hasičské cisterny CAS 20. Žehnání se ujal otec Ján Rimbala, kterému bych tímto chtěla poděkovat a zároveň se omluvit za zkomolení jeho jména, ke kterému došlo při úvodním slově. Dále následovaly zdravice zúčastněných hostů. Oficiální program byl zakončen ukázkou nové hasičské cisterny CAS při zásahu. Pro zvídavé byla připravena prohlídka jak nové zásahové cisterny, tak i starší výjezdové techniky, kterou SDH v historii svého působení používalo. Pro všechny pak bylo v prostorách hasičské zbrojnice připraveno občerstvení za symbolické ceny.

Nová hasičská cisterna CAS 20 byla pořízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Na spolufinancování cisterny byly získány finanční prostředky z Fondu zábrany škod kanceláře pojistitelů České republiky a ze Zlínského kraje. Celkové náklady na pořízení nové CAS 20 jsou 5 829 140 Kč, Fond kanceláře pojistitelů poskytl finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč, Zlínský kraj přispěl částkou ve výši 500 tis. Kč. Lanový naviják v hodnotě 23 480 Kč sponzorsky věnovala obci společnost Kelečsko a. s. Obec Kunovice ještě dokoupila příslušenství do nové CAS 20 v hodnotě 302 701 Kč (hadice, dýchací přístroje Dräger, lafetu), celkově tedy obec doplatila 2 805 660 Kč.

Tímto děkujeme Fondu kanceláře pojistitelů, Zlínskému kraji, společnosti Kelečsko a. s. a především obci Kunovice za poskytnuté finanční prostředky na zakoupení této CAS 20.

Více fotek k této akci naleznete na našem facebookovém profilu.

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2016 16:38

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit