Veselé Velikonoce

Čtvrtek, 13 Duben 2017 19:29

Sázení stromků 2017

Pátek, 17 Březen 2017 14:15

V sobotu 1. dubna 2017 od 8.00 hodin se uskuteční obecní brigáda na VÝSADBU LESNÍCH STROMKŮ. Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně této brigády účastní. Tímto prosíme všechny členy a příznivce sboru, aby se zapojili. Věříme, že společně s ostatními spolky z obce se nám podaří vysadit co nejvíce stromků.

12. Hasičský ples

Středa, 01 Únor 2017 10:13

Rok se s rokem sešel a my jsme pro Vás opět přichystali oblíbený Hasičský ples, v pořadí již 12. Letošní ples se nesl v retro slylu ala Šakalí léta, ale pojďme si společně promítnout ples od začátku.

 

Výroční valná hromada za rok 2016

Středa, 01 Únor 2017 08:46

V sobotu 7. ledna 2017 se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Kunovicích konala Výroční valná hromada sboru za rok 2016. Program výroční valné hromady se od těch loňských nijak nelišil. Vyslechli jsme si z úst starosty sboru zprávu o činnosti sboru za rok 2016, informace o našich sportovních družstev a také zprávu výjezdové jednotky sboru. Nechyběla ani zpráva pokladníka a kontrolní a revizní rady.

Trochu překvapivým bodem pro mnohé byla volba nového straosty sboru. Pan Vladimír Kuchařík se rozhodl ze své funkce starosty sboru odstoupit a byl zastoupen jeho synem Petrem Kuchaříkem. Panu Kuchaříkovi bych tímto chtěla za celý sbor poděkovat za jeho dlouholetou činnost starosty sboru, pro který toho vykonal mnoho. Pan Kuchařík stále zůstává ve výkonném výboru sboru a bude nám nadále pomáhat. Novému panu starostovi do funkce přeji mnoho úspěchů.

Na závěr výroční valné hromady nechyběla diskuze, v které jsme přijímali nejen gratulace k získání nové hasičské automobilové stříkačky ale i k sportovním úspěchům. Po diskuzi následovalo malé občerstvení a také volná zábava.