Zakoupení 5 ks vzduchovek Slavia a 7 ks mechanických terčů pro ZPV

Vzduchovky Slavia a mechanické terče pro ZPV byly spolufinancovány z prostředků Zlínského kraje, z dotačního titulu MaS 02-19, Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel.