Výjezdová jednotka

Výzbroj a výstroj SDH Kunovice

V roce 1890, při založení hasičského sboru v Kunovicích, dala obec sboru k používání ruční přenosnou stříkačku. Zakoupila i další nejnutnější výzbroj a výstroj, která se neustále zlepšovala a obnovovala. V roce 1898 byly zakoupeny tři malé ruční stříkačky (berlovky), které tehdy nahrazovaly dnešní ruční hasicí přístroje. Bylo také zakoupeno 200 metrů nových hadic a další nutná výzbroj. Sbor zakoupil i nové vycházkové stejnokroje (hasičské čamary) pro všechny členy spolku.

Velkým posílením sboru byl nákup nové ruční stříkačky v roce 1904. Tato stříkačka byla určena pro koňský potah. Svoji výzbroj a výstroj měl sbor uloženou v budově, která stála na návsi vedle tehdejší školní stodoly. Tato budova sloužila z části jako obecní stodola, zbrojnice a obecní šatlava. Poněvadž tato budova byla dřevěná a v chatrném stavu, rozhodlo obecní zastupitelstvo o výstavbě nové zbrojnice. Tato byla postavena v roce 1924 na prostranství před tehdejší hospodou.

V roce 1945 získal spolek od obce motorovou stříkačku vyrobenou firmou Sigmund z Čech u Prostějova a 30. května 1946 obdržel sbor vůz Ford od humanitární organizace Unra.

Tato výzbroj sloužila až do roku 1962. Na popud události z roku 1961, kdy družstva mužů a žen na okresní soutěži propadla díky vadnému stroji, byla v roce 1962 pořízena nová stříkačka PS 8. Díky úspěchům mladých hasičů pak sbor dostal cisternový vůz CAS 16 RTHP (1976) a stříkačku PS 12 (1982). V běhu let sbor získal ještě Tatru T 148 a Liaz Škoda 706 RTO CAS 24.

Novou zbojnici (jak ji můžeme vidět dnes) sbor postavil v roce 1971 vedle dnešního obecního úřadu. Byla sem přestěhována veškerá technika, výzbroj a výstroj sboru. Technika byla opět rozšířena po úspěchu žen na krajské soutěži konané v roce 1988. Sbor dostal od krajského sdružení Avii DA 12.

V roce 2005 se členové výboru zasloužili o získání staršího výjezdového vozidla Tatry T815 CAS 32. Toto vozidlo nahradilo již dosluhující Tatru T148, kterou sbor do té doby vlastnil.

V roce 2006 si pak sbor vlastním nákladem pořídil devítimístné vozidlo Renault Master na přepravu soutěžního družstva žen.

Členové výjezdové jednotky:

Ing. Tomáš Mareček, Vladimír Gába, Rudolf Gába, Zdeněk Hruška, Libor Doležal, Jaroslav Stieber, Petr Kuchařík, Pavel Dohnal, Petr Dohnal, Tomáš Gába, Radim Škařupa, Jan Frýdek, Miroslav Hrstka, Daniel Hradil