Současnost SDH
SPORTOVNÍ ČINNOST

Sportovní činnost SDH Kunovice má svůj původ již ve cvičeních, která se konala pravidelně od roku 1924. Byla to cvičení v okolních vesnicích, nejčastěji v Loučce. Celkem se konala čtyři cvičení do roka. Hlavním účelem bylo zajistit připravenost k hašení požáru a zkouška hasící techniky. Hasiči z Kunovic patřili vždy k velmi dobře připraveným. Z jednatelských kronik se o konkrétních výsledcích nedočítáme přesné údaje. Pouze se objevují zmínky, že se hasiči účastnili okrskových a okresních soutěží.

Podrobnější informace máme až ze 70. let. V té době byl nejlepším sportovcem u sboru pan Jaroslav Hruška, který pravidelně obsazoval přední příčky na soutěžích. Na jeho úspěchy pak navázal jeho bratr Zdeněk Hruška a Vladimír Kuchařík, kteří se v roce 1980 zúčastnili Mistrovství Československé republiky dobrovolných hasičů, které se konalo ve Valašském Meziříčí. Nelze však vypíchnout jen tři členy sboru. V Kunovicích byli vždy dobří sportovci.

V osmdesátých letech se sportovní činnost zaměřovala především na postupová kola (okrsková, okresní a krajská). Na těchto soutěžích bylo nutné pro postup splnit 3 disciplíny. Byly to: běh na 100 m s překážkami, pořadová příprava a splnění požárního útoku.

Požární útok, který byl v této době ještě v plenkách, se začal pomalu zdokonalovat a vylepšovat. Převratným systémem v požárním útoku bylo využití tzv. naběračky vody a nový způsob šroubování koše. Mezi průkopníky této tehdy nové metody byla dvojice Petr Hruška a Radomír Vraj. Samozřejmě u ostatních družstev si musel tento nový systém teprve vydobýt respekt, ale dnes si požární útok jinak nejde představit. Pokud tehdejší družstvo chtělo uspět na pohárových soutěžích, bylo nutné upravit obsah stříkačky na 1300 ccm a více. Této technické věci se ujal Josef Valuch. Tím se stalo tehdejší družstvo mužů špičkou ve své době. Mezi členy tehdejšího sportovního družstva patřili: Pavel Herman, František Vraj ml., František Škařupa, Roman Hruška, Petr Hruška, Radomír Vraj, Pavel Suchánek, Bronislav Wiesner.

Mezi četné úspěchy družstva patří například 1. místo na okresní soutěži konané v Rožnově pod Radhoštěm.

Žádné družstvo však nemůže cvičit navěky. Také díky generační propasti v tehdejším sboru došlo k rozpadu družstva a odchodu části členů do sousedního sboru v Babicích, kde někteří členové působí dodnes.

Ostudu Kunovicím rozhodně nedělá ani dnešní družstvo mužů. Po několika obměnách kádru našli to správné složení, ve kterém začali šlapat na paty svým největším soupeřům. O kvalitě družstva svědčí i umístění v soutěži O pohár hejtmana Zlínského kraje, kde v roce 2009 skončili na druhém místě. Členové tohoto družstva zároveň patří na okresní soutěži k nejlepším běžcům přes překážky.

Nezahálí ani družstvo veteránů, kteří se pravidelně zúčastňují okrskových a okresních postupových soutěží.

V roce 1941 byl zřízen při sboru oddíl žactva. Prvním velitelem byl Jan Orel. U zrodu stálo celkem 13 členů tohoto oddílu. Oddíl žactva sloužil jako záloha při požárech. Zároveň se zúčastňovali i soutěží konaných v okolních vesnicích. V budoucnu na tento oddíl navázal kroužek Mladý požárník, který byl založen v listopadu 1987. Účelem tohoto kroužku bylo zaujmout děti a pomocí hry je naučit prevenci a vychovat dobrého hasiče. Tento kroužek měl celkem 27 členů z řad tehdejších dětí v Kunovicích. Kroužek vedli manželé Stieberovi. Děti se účastnily soutěží, v nichž dosahovaly velmi dobrých výsledků. Poslední vystoupení těchto dětí (již v jiné sestavě) bylo na branném závodě v roce 1995.

Taktéž sportovní družstva žen mají v Kunovicích svou tradici. Jak již bylo zmíněno v první kapitole, byl u sboru založen ženský oddíl v roce 1930. Z původní samaritánské činnosti se ženy pomalu přetransformovaly na činnost sportovní. Za zmínku stojí družstvo žen, které cvičilo v roce 1962.

V roce 1985 došlo k znovuzaložení ženského sportovního družstva. Obnovení této sportovní tradice se uskutečnilo na popud pořádání okrskové soutěže v Kunovicích. U zrodu stály: Hana Hrušková, Jana Einšpiglová, Zdenka Vrajová, Jiřina Doležalová, Marcela Orlová, Jitka Novosadová, Lidka Minářová. Děvčata trénovala Na Drahách, kde pro tento účel byly postavené stovkové překážky. V domácí okrskové soutěži pak skončily ženy druhé. Po roce byly jejich řady rozšířeny o další členky: Iveta Gábová, Božena Gábová, Marie Vrajová, Ivana Eišpiglová, Olga Hermanová, Anna Marečková, Pavla Einšpiglová. Družstvo bylo ve své době velmi úspěšné hlavně v běhu na 100 metrů s překážkami. Celou zimu ženy trénovaly v místním hostinci pod přísným dohledem trenéra Kuchaříka. Odměnou jim pak bylo třetí místo na krajské soutěži ve Frýdku – Místku v roce 1988.

V roce 1998 se pak ženy sešly opěk k obnovení své činnosti. Složení družstva se měnilo, až našly svou ideální sestavu a vydobyly si pověst jednoho z nejúspěšnějších ženských družstev v celém okrese i republice. Během své desetileté kariéry dokázaly ženy třikrát vyhrát třináctikolovou extraligu České republiky v požárním útoku, a to v letech 2002, 2005 a 2006. Byly to tyto ženy: Ludmila Gábová, Miroslava Gábová, Marie Hermanová, Věra Syryčanská, Věra Víchová, Ivana Křižanová, Ivana Topičová, Dagmar Nevřelová, Lenka Marečková. Družstvo ukončilo sice svou aktivní činnost před dvěma lety, ale už má své nástupkyně. Jsou to mladá děvčata do dvaceti let, která začala cvičit v roce 2007. Hned v následujícím roce získala prvenství v prestižní soutěži O pohár hejtmana Zlínského kraje a postoupila také do krajského kola, kde skončila druhá. Velmi dobré výsledky si kunovické ženy zapsaly také v roce 2009, čímž potvrdily, že patří v požárním útoku ke krajské elitě.

Aktuální složení sportovních družstev:

Muži , ženy a muži nad 35 let se zúčatňují jen postupových kol převážně jen obvodového kola)
 
Mladší žáci soutěží v sestavách: Aneta Marečková, Miroslav Holčák, Matěj Škařupa, Filip Mareček, Jonáš Syryčanský, Antonín Krutílek, Daniel Mareček, Emma Marečková,Tereza Drechslerová, Gabriela Drechslerová, Josef Škařupa, Tomáš Palát, Darja Holčáková, Jan Tomášek, Adam Syryčanský
 
Starší žáci v sestavě: Jan Krutílek, Lukáš Mareček, Pavel Gába, Simona Páníková, Pavlína Gábová, Michaela Majerová, Gabriela Tydlačková
 
Dorostenci: Marian Stříteský, Jakub Novosad, Ondřej Krutílek, Adam Wiesner