Historie dobrovolného hasičského sboru

Dobrovolný hasičský sbor byl založen 26. listopadu 1890. Jelikož v té době valná část budov obce Kunovice byla postavena ze dřeva, byl občasný výskyt požáru a jeho následky katastrofální. Proto byl učiněn v obecním zastupitelstvu návrh na utvoření sboru dobrovolných hasičů, který měl za úkol chránit majetek a životy spoluobčanů před nebezpečnými živly požárů

Prvním předsedou sboru byl zvolen Josef Hruška č.4 a prvním velitelem Jan Ochman č. 38. Stanovy hasičského sboru byly obecním zastupitelstvem schváleny 11. května 1891. Obec dala sboru k používání ruční přenosnou stříkačku. Zakoupila i další nejnutnější výzbroj a výstroj, která se neustále zlepšovala a obnovovala.

V roce 1893 byl pořízen nákladem Antonie Šnajdrové z Kunovic č. 27 první hasičský prapor v celém okrese. Byl zhotoven z tkaniva a jemné příze. Uprostřed byl obraz sv. Floriána - patrona hasičů. Kunovský sbor měl záhy velmi dobrou pověst v celé tehdejší Pagáčově župě a i v celém kraji a jako jeden z nejlepších sborů v dalekém okolí býval zván se svým praporem na různé významné slavnosti.

V roce 1936 se hasičský sbor rozhodl zakoupit nový hasičský prapor, protože starý byl již velice sešlý. Prapor stál včetně stuhy, šerpy pro praporečníka, pouzdra a smuteční černé stuhy 3 460 Kč. Tato částka byla uhrazena z darů štědrých jednotlivců a sbírkou v obci. Byla vybrána částka 3 790 Kč, čímž byl účet praporu zcela uhrazen. V témže roce byl vysvěcen v kapli v Kunovicích, kmotrou byla Anna Hrušková č. 34 a stuhy daroval dr. Profesor R. Haša.

Hasičsky sbor pomáhal likvidovat požáry, nechyběl při žádné větší události v životě obce a slavnostech okolí, kterých se zúčastňoval pravidelně v hojném počtu, krojovaně a s praporem. Byly to oslavy založení sborů, poutě, zábavy, kácení májů, vinobraní, divadla, soutěže družstev, zájezdy aj. V soutěžích družstev s požární tématikou sbor z Kunovic dosahoval velmi pěkných výsledků, o čemž svědčí diplomy 1., 2. a 3. míst z okrskových i krajských soutěží.

V roce 1996 rozhodlo obecní zastupitelstvo na žádost sboru o opravě hasičského praporu, který byl již hodně poškozen. Nenašla se žádná firma, která by byla ochotna jej opravit původním nedostatkovým materiálem a prapor byl již natolik chatrný, že oprava nebyla možná. Bylo rozhodnuto pořídit kopii původního a zhotovení nového praporu bylo zadáno firmě Velebný, která jej dodala v srpnu 1997. Obecní zastupitelstvo a sbor hasičů se dohodli na slavnostním svěcení a předání praporu dne 21. června 1998.