Okresní liga MH Vsetín - Hutisko Solanec a Jarcová

V sobotu 22. se dětem dařilo o něco lépe, Kunovice A skončili na 2. místě, Kunovice B na 12. místě. Starší žáci obsadili 11. místo.

Starší potřebují zapracovat ne sestřicích a na štafetě dvojic, mladší především na štafetě dvojic.