Vstup do nové sezóny 2015

První letošní soutěží byla okrsková soutěž v Kladerubech, která proběhla 16. 5. 2015. Soutěžilo se ve dvou disciplínách a to běh na 100ms překážkami a královská disciplína hasičského sportu – požární útok. Po první disciplíně, což byl běh na 100m s překážkami, se jak muži, tak ženy umístili na průběžném 2. místě. Nejlepší časy našich můžu: 18,81; 19,66; 20,22; 20,87. Ženy dosáhly časů: 21,89; 21,98; 22,54; 22,78. Po přestávce následovala královská disciplína požárního sportu – požární útok. Naši chlapci se s časem 20:42s umístili na 2. místě. Děvčata tuto disciplínu jednoznačně ovládla a to s časem 19,35s. V celkovém součtu bodů se muži umístili na krásném 2. místě a ženy se umístily na 1. místě. Obě družstva si svým umístěním zajistila postup na okresní kolo. Žádné z družstev se toho kola nezúčastnila z pracovních a studijních
důvodů.

První závod Valašské hasičské ligy se konal v Jasenici. Této soutěže se účastnila obě družstva, i když se kluci rozhodli, že pro tuto sezónu nebudou ligu absolvovat pravidelně. Muži se na tuto soutěž vypravili tréninkově a moc se jim tato soutěž nevydařila. Po chybě strojníka se umístili s časem 30,13s (LP 29,61) na 9. místě. Ženy i přes vypůjčenou závodnici a pomalejší vodu dosáhly času 19,87s (PP 19,65) a obsadily 2. místo.

První soutěž zařazená do Velké ceny OSH Přerov se tradičně konala v Hlinsku u Přerova. Soutěží zařazených do Velké ceny OSH Přerov se obě družstva účastní pravidelně. Trať v Hlinsku je proslulá svým těžším terénem. Naši kluci se tohoto terénu nezalekli a předvedli, že mají natrénováno a s časem 18,41s se umístili na 3. místě. Děvčatům se tuto trať, přes mírné zaváhání pravé proudařky, nepodařilo zdolat podle představ a s časem 24,00s skončila na 7. místě.

Oba dva závody provázelo nepříjemné a chladné počasí, které mohlo ovlivnit výkony obou soutěžních družstev.