I. obvodové kolo

Okrsková soutěž proběhla v sobotu 24. 5. 2014 v Policích na hasickém cvičišti. Soutěž byla zahájena v 9:00 slavnostním nástupem, na kterém jsme mohli napočítat 12 družstev mužů, 5 družstev žen a 3 družstva mužů nad 35 let. Po přivítacích proslovech starosty polického sboru a starosty obce Police, představení rozhodčích a po poradě velitelů přišla na řadu první disciplína soutěže a to běh na 100 m s překážkami. Nejprve byly na řadě první pokusy mužů, kteří běželi ve dvou drahách, po nich následovaly první pokusy žen, potom druhé pokusy mužů a nakonec druhé pokusy žen. První místo v jednotlivcích si vybojoval Marek Pavelka z Kunovic s časem 17,43 s. Ostatní časy našich mužů byly 19,62 s., 19,92 s. a 20,24 s. Součet těchto časů jim zajistil průběžné druhé místo. Časy žen po druhých pokusech byly 21,49 s., 21,79 s., 22,26 s. a 23,48 s., jejichž součet děvčatům taktéž zajistil průběžné druhé místo.

Po přestávce na občerstvení následovala královská disciplína hasičského sportu - požární útok. Jako první běželi muži nad 35 let, posléze muži a po přestavbě dráhy na 2B běžely ženy. V kategorii mužů nad 35 let jsme viděli vynikající útok v podání mužů a jedné ženy z Babic, kteří si časem 22,01 s. zajistili první místo i postup do okresního kola. Po mužích nad 35 let následovaly útoky mužů do 35 let. Tuto kategorii jednoznačně ovládli naši chlapci, kteří si časem 20,63 s. zajistili první místo v této disciplíně. Ani naše ženy se nenechaly zahanbit a s časem 21,79 taktéž svou kategorii v požárním útoku vyhrály.

V celkovém umístění se jak naši muži, tak i naše ženy umístili na krásném 1. místě, jímž si zajistili postup na okresní kolo. Naše děvčata se nakonec rozhodly postupu vzdát ve prospěch domácích děvčat z Polic. Společně s děvčaty z Polic postoupily i děvčata z Komárovic, která skončila na celkovém druhém místě. Posledním postupujícím týmem jsou mladí borci z Babic, kteří skončili v celkovém umístění na druhém místě.

Všem postupujícím družstvům a hlavně našim chlapcům přejeme na okresním kole mnoho štěstí, aby opět dosáhli na pomyslný cenný kov.